หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล

      พลังงานกล หมายถึง พลังงานที่ทำให้วัตถุเกิดการหมุน หรือเกิดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนขนาดของวัตถุหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

       เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลอยู่อย่างมากมาย ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องเป่าผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ ทุกชนิด

       มอเตอร์ไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยหลักการดังนี้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำทางวางงออยู่ระหว่างขั้นเหนือและขั้นใต้ของแท่งแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าขณะไหลผ่านขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของแท่นแม่เหล็กแบนไป ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่เบี่ยงเบนไปนี้จะยึดเส้นแรงออกให้ตรงด้วยเส้นแรงผลักขดลวด เป็นผลให้ขดลวดหมุนได้

พัดลมไฟฟ้า

      ประเทศไทยตั้งอยู่ในเมืองเขตร้อนชื้น ดังนั้นพัดลมจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็น พัดลมที่ใช้กันทั่วมีหลายประเภท สามารถแบ่งตามลัก ษ ะการใช้งานได้ดังนี้ พัดลมตั้งพื้น พัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมติดเพดาน พัดลมติดผนัง และพัดลมดูดอากาศ แม้ว่าพัดลมที่มีหลายประเภทแต่ก็มีหลักการทำงานเหมือนกัน

พัดลมโดยทั่วไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 ชนิด คือ

      ยูนิเวอร์ซัลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ชนิดที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์แบบบังขั้วและสปลิตเฟสมอเตอร์ มอเตอร์ทั้งสองชนิดเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ใช้กับกระแสสลับ

 การใช้งานอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน

      พัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาต่ำกว่าพัดลมตั้งพื้น และใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ทั้งนี้เพราะมีขนาดมอเตอร์และกำลังไฟต่ำกว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่า ดังนั้นในการเลือกใช้จึงมีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี้

 การดูแลรักษา

…….การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้นโดย มีวิธีการดังนี้

…….หมั่นทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด

· …….อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และ ต้องดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมออย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือโค้งงอผิดส่วนจะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือความเร็วลดลง

…….หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นละอองเกาะจับ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

เครื่องปั่น – บดอาหารไฟฟ้า

…….เครื่องปั่น – บดอาหาร เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยให้ส่วนผสมของอาหารแหลกละเอียดด้วยตัวเครื่องประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นฐานล่างกับส่วนที่เป็นโถใส่อาหาร ในส่วนของฐานล่างจะมีมอเตอร์ชนิดยูนิเวอร์ซัลมอเตอร์ติดอยู่ เพราะให้กำลังหมุนเร็วมาก แกนมอเตอร์ของมอเตอร์ตั้งขึ้น มีสวิตซ์ปิด-เปิดมอเตอร์ติดอยู่ที่ฐานล่างด้วย สำหรับส่วนที่เป็นโถใส่อาหารนั้น ในโถตอนล่างจะมีใบมีดเป็นแฉกๆ เหมือนกับมีใบมีดติดอยู่แกนใบมีดต่อออกไปด้านล่างของโถและที่ปลายแกนมีที่สำหรับเดือยของ
มอเตอร์ เมื่อต้องการใช้ให้สวมเดือยให้ติดกัน เปิดสวิตซ์ มอเตอร์จะหมุนแกนใบมีด ทำให้ใบมีดหมุนอย่างรวดเร็วตัดอาหารที่ต้องการปั่น
ให้ละเอียด อาหารที่มีชิ้นใหญ่และน้ำหนักมากจะตกลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ใบมีดตัดได้ทั่วถึง

 

เครื่องดูดฝุ่น

 

……… ในปัจจุบันนี้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมกันมากในชีวิตประจำวัน เครื่องดูดฝุ่น เป็นเครื่องช่วยทำความสะอาดภายในบ้าน
โดยใช้ระบบสุญญากาศดูดผงฝุ่นและเศษขยะต่างๆเข้าไปเก็บในที่เก็บ เครื่องดูดฝุ่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงและ
เครื่องดูดฝุ่นแบบทรงกระบอกใบพัดที่ใช้ในเครื่องดูดฝุ่นเป็นใบพัดประเภทเดียวกับพัดลมดูดอากาศและใช้มอเตอร์แบบยูนิเวอร์ซัล

 เครื่องดูดฝุ่นแบบถุง

……… เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ทำความสะอาดได้เฉพาะที่พื้นที่เท่านั้น ตัวเครื่องประกอบด้วยแปรงทรงกระบอกต่อสายพานเข้ากับแกนมอเตอร์
ทำให้แปรงหมุนขณะมอเตอร์ทำงานแปรงจะช่วยมอเตอร์ปัดฝุ่นให้ขึ้นมาจากพื้นพัดลมจะช่วยดูดอากาศที่มีฝุ่นให้ผ่านไปยังถุงเก็บถุงทำให้
ผงฝุ่นปลิวขึ้นและเข้าไปรวมกันอยู่ในถุงเก็บฝุ่น ส่วนอากาศก็จะออกจากถุงโดยที่ฝุ่นออกจากถุงไม่ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของผ้าที่ใช
้ทำถุงแต่ถ้าฝุ่นมาอุดที่ผนังถุงมากๆจะทำให้อากาศออกจากถุงได้ยากกำลังดูดของมอเตอร์ก็จะลดลงดังนั้นเพื่อให้การใช้เครื่องดูดฝุ่นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นเสมอ

 เครื่องดูดฝุ่นแบบทรงกระบอก

……… เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่วางมอเตอร์และใบพัดไว้ในแนวนอนในเครื่องดูดฝุ่นบริเวณด้านหน้าจะมีถุงเก็บฝุ่น ส่วนหลังของถุงเก็บฝุ่นจะมี
มอเตอร์ดูดอากาศให้ออกไปด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งจะทำให้อากาศบริเวณตอนหน้าของเครื่องถูกดูดไปจึงเป็นบริเวณที่มีความกดดัน
น้อยและอากาศด้านหน้าของหัวดูดก็จะพัดเข้ามาตลอดเวลาการใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดนี้สะดวกกว่าแบบถุงเพราะสามารถเปลี่ยนหัวดูด
ได้หลายแบบและสามารถใช้ดูดฝุ่นตามฝาผนัง ตามซอกมุมหรือบริเวณเบาะรถยนต์ได้ด้วย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: